...naar een nieuw evenwicht

Kinderen en ouders kunnen tijdens een scheiding een extra steuntje in de rug gebruiken. Hulp om de scheiding te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Tweemaal Thuis biedt deze zorg.